Mieszkanie Plus, ruszyły pierwsze zapisy!

Nowy program mieszkaniowy pomóc ma osobom, którzy nie posiadają zdolności kredytowej i nie stać ich na wynajem mieszkania na zasadach rynkowych. Najważniejszym elementem programu jest właśnie budowa tanich mieszkań na wynajem.

Stanie się to możliwe dzięki udostępnieniu pod ich powstawanie państwowych i samorządowych gruntów. To ma sprawić, że cena za wynajem metra kwadratowego ma wahać się w granicach od 10 do 20 zł. Gdy beneficjent zdecyduje się nabyć wynajmowane mieszkanie na własność, wysokość czynszu wzrośnie do 12-24 zł. Po ok. 25-30 latach regulowania dopłaty do czynszu mieszkanie staje się własnością najemcy. Podwyższenie czynszu podlega zwrotowi, gdy beneficjent zrezygnuje z nabycia wynajmowanego mieszkania.

Pierwsze zapisy ruszyły

Obecnie w budowie jest ponad 1 200 mieszkań. Powstają one w ramach programów pilotażowych. Łącznie z kolei zawarto 26 umów na budowę ponad 8,6 tys. lokali w 25 gminach. Do podpisania listu intencyjnego szykują się już kolejne miejscowości.
Rekrutacja do programu w ramach programów pilotażowych będzie prowadzona w różny sposób. Pierwsze nabory najemców ruszyły już w Białej Podlaskiej i

W Siedleminie w gminie Jarocin. Powstanie tam odpowiednio 186 i 96 mieszkań. Zainteresowanie na pewno będzie bardzo duże. Inwestycje te mają zostać zakończone w pierwszym kwartale 2018 r., a w kolejnych miesiącach wedle zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zostaną oddane lokale w Gdyni, Wałbrzychu i Jarocinie. Uruchomienie dalszych naborów planowane jest na III kwartał 2017 r.

Weryfikację wniosków przeprowadzać będzie tzw. operator mieszkaniowy, który w drodze przetargu uzyskał prawo do nieruchomości.

Kryteria zapisów do Mieszkania Plus

Program będzie powszechny, bez ograniczeń wiekowych. We właściwej części programu kryteria, które będą brane pod uwagę, oprócz niepełnosprawności, będą dotyczyły osiągania względnie niskich dochodów, posiadania dzieci, faktu osiągnięcia wieku 65 lat, utraty dotychczasowego lokum w wyniku działania żywiołu, katastrofy budowlanej lub wywłaszczenia. Kryteria będą jednak dobierane indywidualnie dla każdego przetargu przy uwzględnieniu specyfiki lokalizacji określonej inwestycji. W jej określeniu pomagać mają gminy.

Skąd czerpać informacje o Mieszkaniu+?

Informację o starcie zapisów w danych lokalizacjach publikowana będzie na stronie Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ustawa o nim dalej jednak nie została uchwalona. Dlatego, najlepszym źródłem pozyskiwania wiadomości o zawieraniu kolejnych porozumień między BGK Nieruchomości a kolejnymi miastami będzie specjalistyczny serwis http://mieszkanieplus.org.pl/, który w sposób kompleksowy informuje o wszystkich filarach programu. Ponadto, poza lokalizacjami mieszkań, powstających w ramach M+, poznamy szczegółowo warunki przystąpienia do programu.

Warto to zrobić jak najszybciej, bo zainteresowanie tanim najmem znacznie przerośnie ruch wokół programu Mieszkanie dla Młodych. W końcu adresatami nowego programu mieszkaniowego może być aż 40% Polaków bez zdolności kredytowej, o których, przedstawiając założenia Mieszkania Plus, mówili przedstawiciele rządu.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*