Narodowy Fundusz Mieszkaniowy- jak ma działać

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy jest jednym z filarów programu Mieszkanie Plus. Ma on wspierać polskie budownictwo i tym samym zwiększać podaż lokali. NFM drogą ustawy będzie odrębną osobą prawną. Jako podstawowy cel działania Funduszu wyznaczono poprawę dostępności nieruchomości poprzez wykorzystanie pod inwestycję gruntów Skarbu Państwa (wniesionych ustawą do jego aktywów). Do majątku NFM mają należeć tylko grunty spełniające wymagania jakościowe, czyli dostosowane do zabudowy mieszkaniowej. Wnikliwej analizie zostaną poddane wszystkie obszary należące do Skarbu Państwa. Wśród nich znajdziemy tereny Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Mienia Wojskowego oraz grunty bezpośrednio administrowane przez państwo.

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy ma gromadzić, zarządzać oraz inwestować uzyskanymi zasobami w taki sposób, aby wspierać budownictwo mieszkaniowe. Nieruchomości będą przekazywane przez dotychczas gospodarujące nimi podmioty. Na podstawie umów cywilnoprawnych możliwe stanie się również nabywanie nieruchomości przez Fundusz.

W jaki sposób Narodowy Fundusz Mieszkaniowy będzie gospodarował nieruchomościami?

Gospodarowanie nieruchomościami przez NFM będzie możliwe na trzy sposoby. Poprzez ich odpłatne przekazywanie na drodze przetargu do realizacji celów mieszkaniowych. Możliwe stanie się zbywanie gruntów w celu pozyskania dodatkowych środków na wsparcie budownictwa mieszkalnego. Fundusz będzie inwestował nieruchomości w różne instrumenty, jeżeli zwiększy to finansowanie inwestycji. Wszystkie te działania mają zwiększyć ilość dostępnych mieszkań.

Czynsz w wybudowanych mieszkaniach zostanie ustalony na zasadach rynkowych. Wspominano o stawkach rzędu 10-20 zł za m2, ceny rynkowe są jednak przeważnie nawet dwukrotnie wyższe. Za to szczegółowo określone są wymogi dotyczące wybudowanych na gruntach państwowych nieruchomości. Ustawa ma umożliwić wsparcie lokalnej polityki mieszkaniowej poprzez tworzenie dostępnych mieszkań na terenach gminy. Do NFM mogą trafić grunty o powierzchni około 7,7 tysięcy ha. Dzięki temu zostanie utworzony „bank ziemi”.

Grunty Poczty Polskiej zostaną wykorzystane również pod budowę powierzchni biurowych. Takie posunięcie argumentuje się ich znaczącym niedoborem. Za otrzymane tereny spółka otrzyma wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi cenami rynkowymi.

Z pewnością będą to ogromne inwestycje. Narodowy Fundusz Mieszkaniowy będzie mógł dysponować gruntami wchodzącymi w skład jego aktywów. Dzięki uczestnictwu w funduszach inwestycyjnych państwo chce uniknąć finansowania programu z budżetu. Fundusz inwestycyjny poprzez utworzoną przez siebie spółkę budowałby mieszkania na wynajem. Zarobione w taki sposób środki zasilałyby również NFM będący jego częścią. Natomiast sprzedaż gruntów nie spełniających wymogów pod budownictwo mieszkaniowe pozwoli na uzyskanie kolejnych pieniędzy. Możliwe stanie się zatem wspieranie budownictwa oraz poprawa warunków mieszkaniowych.

Więcej o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym przeczytasz tu: http://narodowyprogrammieszkaniowy.com/.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*